O festivalu

Fiskulet je filmový festival, který se zaměřuje především na DIY filmovou (a případně jinou) tvorbu. Přívlastky, které přibližně charakterizují, jakým filmům je Fiskulet věnován, jsou: DIY, amatérské, anarchistické, nezávislé, hledající, punkové, exerimentální, srdcové…

Festival se koná jednou ročně v čase babího léta na místech, která jsou více či méně v přírodě. Letošní 15. ročník chceme festival více zpřístupnit městskému publiku, a proto jsme se rozhodli pro místo na pomezí přírody a historického městského centra – kulturní centrum CESTA v Táboře.

Z historie festivalu

  • v roce 2003 se pořádal poprvé v obci Skuheř jako FIlmové SKUheřské LÉTo… tedy Fiskulet
  • během dalších let se filmy promítaly na Orlíku, v Kokořínsku, v Českém ráji, na Slapech, u Adršpachu…
  • filmy jsme promítali ve vojenské stanu, na chatě, v tělocvičně, v hospodě, v letním kině, v kostele…

Fiskulet 2018 bude mít tyto programové části:

  • soutěž přihlášených filmů včetně slavnostního vyhlášení vítězů
  • bloky představující zajímavé či úspěšné DIY filmy
  • DIY hudební večery
  • filmové workshopy