Informace pro tvůrce

Přihlášení filmu do soutěže je podmíněno maximální stopáží 15 minut (delší po dohodě). Soutěž bude zvlášť oceňovat filmy ryze amatérské a filmy studentů filmové tvorby. Filmy posílejte na radim.marik@seznam.cz nejpozději do 21. 8. 2019. Osobní účast tvůrců a jejich přátel na festivalu je velmi vítána.