Soutěž 2018

Soutěž DIY filmu

Rum-Bo

David J. V. Schöbl, 2017

Nejlepší film dle rozhodnutí poroty FISKULET 2018

 

Cesta

Jakub Masárik, 2015

Zvláštní cena poroty FISKULET 2018

 

Výprodej

Martin Bohadlo, 2017

Nejlepší film v hlasování diváků
Nejlepší herecký výkon (role přítelkyně) dle rozhodnutí poroty FISKULET 2018

 
Bar-B-Que – Laco Biznár, 2017
Boty – Vojtěch Surý, 2018
Daň osudu – Jan Radosta, Lukáš Jech, 2018
Národný beh Devín – Bratislava – Laco Biznár, 2018
Domácí vězení – Tomáš Cedivoda
Fikce – Jiří Kotas, 2009
Hledání dědice – Tomáš Cedivoda
Holky do větru – Josef Drahoš Baránek
Houbaři – AČV Medialog, 2017
Houpačka – Šimon Syrovátka, 2015
Klekánice – Stanislav Domanský, 2017
Koloběh – AČV Medialog, 2017
Lesní zkratky – Šimon Syrovátka, 2011
Marie – Viola Bláhová, 2018
Metamorfóza – Stanislav Domanský, 2017
Mraveneček – Kořánovi, 2018
Share – Jozef Sklenka, 2015
Ukrajina-život seniorů – Martin Sojka, 2018
Výlet – Stanislav Domanský, 2017
Vyprávění pana Petra – Miloš Kameník, 2017