Zima

Sněží kolem starých věží a na zahrádce před hospodou je proklatě chladno. Ale sedíce doma u sklenky whisky a hledíce do zasněžené noci …

… příběhy se začínají skládat, přichází vize…

Je tu čas, kdy je třeba  přemýšlet, diskutovat, meditovat, črtat první obrazy. Je čas volby konceptu. Je čas přemýšlet o úvodní i závěrečné scéně. Je čas vybavovat si první tvary i obrysy.

Je čas námětů a scénářů i skic.

Jakub, František i Ester již přemýšlí, píší a črtají.
Pište a črtejte i Vy a přijeďte 9. 9. se svým dílem na Váš i náš Fiskulet.